1.  Finalitat i propietat d’aquest lloc web

  Vostè ha accedit al lloc web del comerç Andorrà LANDEVITY, titularitat de la Sra. CECILIA TERESA GRANDE PEREZ, (en endavant, «LANDEVITY»), domiciliat en el Carrer Sant Jordi, número 2, 3-44, amb correu electrònic cecilia@landevity.com, número de telèfon de contacte +376676469, i nombre de registre tributari F-304193-S.

  El domini d’Internet www.landevity.com, que permet accedir a aquest lloc web, és propietat de LANDEVITY. La finalitat d’aquest lloc és informar sobre els serveis i productes que ofereix LANDEVITY, així com permetre la realització de reserves i compres dels productes que s’ofereixen en el lloc web.

 2.  Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

  L’accés a aquest lloc web implica la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i de cookies, i en les Condicions Generals (en endavant, conjuntament denominats «els Termes i Condicions»). No obstant això, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent del lloc web amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i les bones costums sense contravenir la moral ni l’ordre públic.

  El fet que aquest lloc web es refereixi a productes, serveis, marques i/o noms de tercers no constitueix un patrocini o una recomanació dels mateixos per part de LANDEVITY.

 3. Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

  LANDEVITY es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, a qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, LANDEVITY recomana als usuaris d’aquest lloc web que periòdicament revisin els Termes i Condicions.

 4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

  Definició del terme «continguts»:

  El terme «continguts» fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les fotografies i els textos que es mostren.

  Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per LANDEVITY:

  Els continguts d’aquest lloc web incorporats per LANDEVITY són objecte de drets de propietat intel·lectual, de propietat industrial, d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat de LANDEVITY o de tercers que li hagin cedit les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni cap dret sobre els referits continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic o transformació), tret que LANDEVITY o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques que es tracti ho autoritzin ben indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a aquest efecte.

  Per tant, LANDEVITY es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o seguiment en línia dels usos no autoritzats de tals continguts. I, en tot cas, LANDEVITY es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els indicats drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic.

 5. Dret d’exclusió

  LANDEVITY es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, a qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els seus Termes i Condicions.

 6. Responsabilitat

  Comportament dels usuaris d’aquest lloc:

  LANDEVITY no es fa responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències derivats de l’incompliment per part dels usuaris dels Termes i Condicions.

  Uns altres:

  LANDEVITY no es fa responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències derivats de la indisponibilidad d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errors deguts al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.

  LANDEVITY no es fa responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics, virus o altres elements fora de l’abast del seu control.

  LANDEVITY no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, hagin estat aquests incorporats per LANDEVITY o per usuaris d’aquest lloc web. Per tant, LANDEVITY no serà responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin després del seu ús.

 7. Autorització d’enllaços

  Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per LANDEVITY.

  No obstant això, LANDEVITY prohibeix la creació d’enllaços des de llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

 8. «Cookies»

  Aquest lloc web utilitza «cookies», és a dir, petits fitxers de dades generades en els ordinadors i altres dispositius mòbils o electrònics des dels quals els usuaris accedeixen a aquest lloc web i que permeten, entre altres, obtenir informació sobre la data i hora d’entrada dels usuaris i els continguts seleccionats per aquests, permetent així millorar la seva qualitat i seguretat.

  Concretament, LANDEVITY utilitza «cookies» per facilitar la navegació per aquest lloc web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis ofertats als seus usuaris. Les «cookies» utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu dispositiu, no proporcionen referències que permeten obtenir les seves dades de caràcter personal. Tampoc es poden llegir les «cookies» implantades en el seu dispositiu des d’altres servidors. La informació analitzada per LANDEVITY mitjançant les «cookies» és l’adreça de protocol d’Internet (IP) de l’usuari, el tipus i versió del seu navegador, sistema operatiu i plataforma per a la connexió, així com la data i l’hora de l’activitat.

  LANDEVITY utilitza «cookies» pròpies i de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts, tals com els serveis estadístics de Google Analytics.

  Els usuaris poden impedir la generació de «cookies» mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu navegador, encara que se’ls adverteix que la seva desactivació pot afectar el bon funcionament d’aquesta.

 9. Legislació aplicable i jurisdicció

  Els Termes i Condicions es regeixen per la legislació Andorrana.

  Els usuaris d’aquest lloc web se sotmeten a la jurisdicció Andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, pogués correspondre’ls.